Фильтр >
Заем суммасы:
1.0E+28 теңге.
0 теңге.
тнг.
Мөөнөтү заем:
1.0E+28 күн
0 күн
күн
Алуу ыкмасы:
... Боюнча сорттоо:

Колдонуучулук макулдашуу

Ушул Колдонуучулук макулдашуу (мындан ары "Макулдашуу") бүбүсара "Кыргызстан" адистештирилген порталы ушул дарек боюнча жайгаштырылган ушул сайттын катарында пайдалануунун эрежелерин аныктайт:
kg.worldsupp.com
Адистештирилген порталды көпчүлүк адистештирилген порталда жайгаштырылган маалыматты пайдаланууну баштоонун алдында ушул Макулдашуунун бардык шарттары бүбүсара жеке таанышып чыгууга милдеттүү.

Бул сайтта көпчүлүк өзү тууралуу маалыматты жайгаштыруу, пайдалануучунун ушул Макулдашуунун шарттары бүбүсара толук жана шартсыз макулдугун билдирет.

Көпчүлүк ушул Макулдашуунун кандайдыр-бир шарты бүбүсара макул болбогон учурда, көпчүлүк көпчүлүк көпчүлүк өзү койгон маалыматтарды алып салууга жана ушул сайттан чыгып кетүүгө милдеттүү.

1. Колдонуучу бул Макулдашууну кол:
    1.1 бул Макулдашуунун бардык шарттары бүбүсара таанышып чыккандыгын тастыктайт.
    1.2 жашы жеткен (толук 18 жыл аткарылган деп) деп кепилдик берет.
   1.3 маалыматтын мазмуну жана аныктыгы, бул сайттын өзү жайгаштырган материалдардын толуктугу үчүн, аны авторизациялоо үчүн зарыл болгон маалыматтардын сакталышы жана купуялуулугу үчүн жеке жоопкерчилик тартат.
   1.4 Сайттын Администрациясы тарабынан тийиштүү макулдашуулар түзүлгөн компанияларга өздөрүнүн жеке маалыматтарын жана ал жайгаштырылуучу бардык материалдарды берүүгө макул экендигин тастыктайт.
   1.5 Бул Сайт гана жашы жеткен колдонуучулар боюнча белгиленген материалдарды камтыйт экенин түшүнүшөт.
  1.6 бул сайтты ушул учурда колдонуудагы жана колдонулуучу мыйзамдарга ылайык пайдаланууга милдеттенет.
    1.7 Милдеттенет эмес жарыялоого кордоо, клевету, - цензуралык эмес, туюнтуу порнографические эле башка аморальные материалдар; материалдары, демонстрирующие эле пропагандирующие каары, террор эле зомбулук; материалдары, оскорбляющие адамдык кадыр-баркын; ошондой эле башка материалдар келбеген мыйзам.
    1.8 ал башка колдонуучулар бүбүсара адашууга эмес, ошондой эле аларды көздөөгө жана аларга тоскоолдук кылууга болбойт.
    1.9 ушул сайтты жарнамалык материалдарды эле мыйзамсыз пропаганданын материалдарын жайылтуу үчүн башка сайттарды жарнамалоо үчүн колдонбоого милдеттенет.
    1.10 Алат Администрациясынын Сайттын макулдук укуктуу нарын ручном жана автоматтык режимде жарыялануучу кулактандырууларды, кириш жана чыгыш билдирүүлөр, жөнөтүлгөн эле алынган пайдалануу бүбүсара ушул Сайттын коргоо максатында пайдалануучулардын жылдын массалык рассылок жана спама.
    1.11 рекламанын мааниси боюнча окшош эле ушул сайтта жарыяланбоого милдеттенет. Укуктуу чыгууда, мындай жарыяларды Администрациясы Сайттын алар квалифицироваться, бул спам, ал эми Пайдалануучуга, распространяющему алардын баш тартылышы мүмкүн жетүү ушул Сайтка алдын ала билдирүүсүз эле.
  1.12 башка пайдалануучуларга окшош эле ушуга окшош билдирүүлөрдү массалык түрдө (10 ашык билдирүү) жөнөтүүгө милдеттеме. Укуктуу чыгууда мындай билдирүүлөрдү Сайттын Администрациясы алар квалифицироваться, бул спам, ал эми Пайдалануучуга, распространяющему алардын баш тартылышы мүмкүн жетүү ушул Сайтка алдын ала билдирүүсүз эле.
    1.13 түзүү жана ушул сайтында бирден ашык эсебин колдонуу эмес, милдеттүү.
    1.14 мыйзамдарынын негизинде Казакстандын, колдонуучу сайттын акысыз өткөрүп берет Администрациясынын Сайттын өзүнүн неисключительное укугу (жөнөкөй неисключительная лицензия) көрсөтүп турушу, жайылтууга, которууга жана переделывать, ошондой эле билдирүүгө материалдар, добавленные Пайдалануучулар ушул Сайт аркылуу маалыматтык-телекоммуникационную тармагы (анын ичинде тармагы "Интернет").
    1.15 бул сайтта жайгаштырылган материалдар "Интернет" тармагынын башка пайдалануучуларына жеткиликтүү болот, алардын иш-аракеттери үчүн Сайттын Администрациясы жоопкерчилик тартпайт.

2. Сайттын администрациясы өзүнүн укугун өзүнө калтырат:
    2.1 Эркиндик Сайты өз каалоосу боюнча өзгөртүү.
    2.2 пайдалануучуларга акы төлөнүүчү жана акысыз кызматтарды (мындан ары — "Кызмат көрсөтүүлөр") көрсөтүүгө.
  2.3 бул Макулдашууга бир тараптуу тартипте өзгөртүүлөрдү жана жана толуктоолорду киргизүүгө. Бул Макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Сайттын Администрациясы ушул сайттын пайдалануучуларына колдонуучулук макулдашуунун жаңы редакциясын ушул сайтка жайгаштыруу жолу бүбүсара маалымдайт. Жаңы редакция
  2.4 колдонуучулук макулдашма бул сайтта жарыяланган учурдан тартып күчүнө кирет.
    2.5 кызматтардын наркын жана түрлөрүн бир тараптуу тартипте өзгөртүү, алардын иш мөөнөтүн өзгөртүү
   2.6 колдонуучу акы төлөнүүчү кызматты үзгүлтүккө учуратууга укуктуу. Бул учурда, тартылбаган колдонуучу акча алмаштыруу жайларын каражаттарын сайт башкаруу кароосу боюнча ага кайтарылып берилет. Бир колдонуучудан башка колдонуучуга каражаттарды которуу ушул сайт каралган эмес.
 2.7 Редактировать эле удалять материалдар жарыяланган Пайдалануучулар ушул Сайтта, эгерде алар шарттарына ылайык келбесе, ушул Макулдашуунун зыян келтирсе Администрациясынын, Сайттын башка Пайдалануучуларга ушул Сайттын, үчүнчү жактарга, ошол эле коомдук кызыкчылыктарга.
    2.8 ушул сайттын колдонуучусу ушул Макулдашуунун шарттарын бузган учурда, ошондой эле ушул сайттын пайдалануучуларга кызмат көрсөтүүлөрдү төлөп чоң шаарлары-берген адамдарга кызмат көрсөтүүдөн баш тартууга милдеттүү. Бул учурда кызмат үчүн төлөнгөн сумма кайтарылып берилбейт.
    2.9 дареги боюнча чектөөлөрдү колдонуу бүбүсара ар бир колдонуучу үчүн бул сайтка кирүүгө, ошондой эле себептерин түшүндүрбөстөн, пайдалануучунун аккаунт жөндөөлөрдө көрсөтүлгөн электрондук почта дареги боюнча баш тартуу.
    2.10 көпчүлүк жөнүндө маалыматты, ошондой эле көпчүлүк тарабынан ушул сайтта жарыяланган материалдарды жана ачык көрүнгөн, атап айтканда, жарнамалык материалдарды укуктуу чыгуу, материалдарды ушул сайттын өнөктөштөрдүн сайттарына жайгаштыруу максаттарында жана башка максаттарда мыйзамда тыюу салынбаган маалыматты пайдаланууга.
    2.11 ушул Макулдашуу боюнча пайдалануучудан алынган укуктарды пайдалануучунун кошумча макулдугусуз, ушул Макулдашууну аткаруу максатында үчүнчү жактарга өткөрүп берүүгө.

    3. Сайттын жетекчилиги жооптуу эмес:
   3.1 ушул сайттын ар кандай көпчүлүк тарабынан жарыяланган материалдардын мазмуну, мөөнөтү жана тактыгы үчүн.
    3.2.ушул Сайтты пайдалануу учурунда келип чыккан ар кандай жактарга зыян келтиргендиги, зыян келтиргендиги, маалымат жоготкондугу эле кандай болбосун башка зыян келтиргендиги үчүн, анын ичинде байланыштын мобилдик каражаттарын жана телекоммуникациянын башка каражаттарын колдонуу бүбүсара дагы башка чыгымдар үчүн.
      3.3 бузгандыгы Үчүн Көпчүлүк автордук жана башка укуктарды үчүнчү жактардын жарыялоо жолу Көпчүлүк ушул Сайттын материалдарын ылайык келбеген колдонуудагы мыйзамдарына (анын ичинде автордук), добавленных Пайдалануучулар ушул Сайт эле аларга берилген ушул Сайтка башка ыкма бүбүсара.